ZwangerFit

Voor wie is ZwangerFit?

Wil je fit blijven tijdens je zwangerschap, je optimaal voorbereiden op de bevalling en zo goed mogelijk herstellen na je bevalling? Dan is de cursus ZwangerFit® wat voor jou! ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw.

De cursus bestaat globaal uit 2 delen: een actief en een coachingsgedeelte. In het actieve deel wordt gewerkt aan conditie, kracht en coördinatie. In het coachingsdeel komen onderwerpen aan bod als stabiliteit van onderrug, bekken en bekkenbodem, ademhaling, ontspanning en het verloop van de bevalling.

Gezonde zwangeren kunnen meedoen vanaf het moment dat ze 16 weken zwanger zijn. 4 tot 6 weken na de bevalling kan er weer begonnen worden met ZwangerFit® tot 9 maanden na de bevalling.

Wat is ZwangerFit?

ZwangerFit® is een nieuw product van de fysiotherapeut die werkzaam is in de pre-en postpartum gezondheidszorg en is ontwikkeld door de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre-en postpartum gezondheidszorg). ZwangerFit® is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan fysiotherapeuten die de geregistreerde NVFB-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd. Een aantal zorgverzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten.

Meer info

De les wordt 1 x per week gegeven: Maandagavond van 18.45 uur – 19.45 uur.

De lessen worden gegeven door Erica Muller in het centrum voor Fysio-en Manuele Therapie Kraaihoek.

Meer informatie:
Erica Muller
erica.muller64@gmail.com
06-10968565
of 078-6150463

Fysio Zorgmolen
Yvonne Muilwijk
Donderdag 19:00uur - 20:00uur
078-6159966