McKenzie Therapie

Robin McKenzie

Volgens de Nieuw-Zeelander Robin McKenzie, die in vele landen een McKenzie instituut heeft opgericht met internationaal geschoolde therapeuten, zijn rug- en nekklachten vooral te wijten aan het feit dat veel mensen - bijvoorbeeld tijdens hun werk - vaak en langdurig een voorovergebogen en passieve houding (moeten) aannemen. Hierdoor worden de tussenwervelschijven eenzijdig belast en vervolgens drukt de zwaartekracht de inhoud van de schijfjes naar achteren. Op de achterzijde van de wervels - waar banden, spieren, zenuwen en gewrichten zich bevinden - ontstaat extra druk, met als gevolg: pijn, verminderde beweeglijkheid en moeite met zitten.

Klachten aan/van de wervelkolom

Lage rug- en nekklachten komen veel voor in de westerse samenleving. Er zijn vele oorzaken voor deze klachten, maar gelukkig zijn er ook goede therapieën die kunnen bijdragen aan het herstel.

Meer informatie kunt u vinden op www.mckenzie.nl

Naar wie kunt u vragen

McKenzie therapeuten bij ons zijn Richard Oostendorp, Caroline Panen en Christel Verhaar. Essentieel is de nauwe samenwerking tussen u en de therapeut. Door middel van specifieke oefeningen leert u uw klachten te bestrijden. Houding- en bewegingsleer zijn hierbij een belangrijk onderdeel. In de regel hoeft u niet vaak voor behandeling bij de therapeut te komen, omdat u na korte tijd zelf in staat bent uw klachten te beïnvloeden en te voorkomen.