Manuele Therapie

Wat is een Manuele therapeut?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut of arts, die na zijn reguliere opleiding nog een opleiding van gemiddeld 4 jaar tot manueel therapeut heeft gevolgd.

U kunt binnen onze praktijk vragen naar onze manueel therapeut Richard Oostendorp.

Zie ook: www.nvmt.nl

wat is Manuele Therapie?

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van het gehele lichaam. Een manueel therapeut kijkt naar de specifieke klacht van de patiënt en zoekt middels een gesprek en een lichamelijk onderzoek naar de oorsprong van de klacht. Door de klacht bij de oorsprong aan te pakken, wordt de kans dat de klacht (snel) zal terugkomen aanzienlijk verkleind, wat betekent dat het niet alleen op de korte termijn, maar ook op de langere termijn effect heeft.

Hoe werkt een manueel therapeut?

De manueel therapeut zal o.a. vragen wanneer de klachten optreden, hoelang ze bestaan en wat de klachten beïnvloedt. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij wordt gekeken naar houding en beweging van het gehele lichaam en de afzonderlijke gewrichten. Op grond daarvan wordt een diagnose en behandeling vastgesteld Medical Doel is de functie van de gewrichten verbeteren en houding en beweging zo optimaal mogelijk te krijgen.