Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek (https://www.fysiokraaihoek.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek berusten bij Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek, info@fysiokraaihoek.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek geeft Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek.
Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek, de onmogelijkheid de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek te gebruiken, uit de levering van diensten door Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek of het gebrek aan levering van diensten door Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek wordt regelmatig bijgewerkt. Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Maatschap Centrum voor Fysiotherapie En Manueeltherapie Kraaihoek te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2020.