• Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

    De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering

  • Leven is bewegen. De fysiotherapeut helpt u daarmee

    Voor elke aandoening is er een passende fysiotherapeut

  • De Fysiotherapeut

    Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut.

Centrum voor Fysiotherapie Kraaihoek te Papendrecht

De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de functie en het verminderen van de pijn. Dit gebeurt door de spieren te versterken, de lichaamshouding en het ademen te verbeteren, gewrichten lenig te maken, de doorbloeding te bevorderen en het uithoudingsvermogen te verbeteren.

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan veel mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een verkeerde beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Wij adviseren, behandelen en begeleiden u, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt voortzetten. U leert hoe u door verantwoord bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Wat doet een fysiotherapeut?

Bij de eerste afspraak vormen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen.

Dit is maatwerk. We werken veel met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Wij helpen samen met u te zoeken naar mogelijkheden van herstel.

Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit informeren, adviseren, oefenen en sturen van bewegingen, spierkrachttraining, coördinatieoefeningen, het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

Voor het verminderen van uw klachten wordt van u vaak een actieve bijdrage verwacht, zoals het doen van oefeningen en het aanpassen van uw houdings- en bewegingsgedrag.

Hoe komt u bij een fysiotherapeut terecht?

U kunt met uw klacht naar de huisarts gaan, die kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook kan uw specialist u doorverwijzen. Maar het is ook mogelijk om zonder verwijzing van een arts ons te bezoeken.

De behandeling kan geheel, gedeeltelijk of niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen is er een vorm van dekking voor behandelingen fysiotherapie in de aanvullende polis van uw zorgverzekeraar. Zie ook: Tarieven of www.fysiotherapie.nl

Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 is onze praktijk direct toegankelijk.

Dit betekent dat u zonder verwijzing van de huisarts een afspraak kunt maken. Er vindt dan eerst een screening plaats door een fysiotherapeut, waarna vastgesteld wordt of verder onderzoek en behandeling noodzakelijk is.

Er kan ook besloten worden u door te verwijzen naar een meer gespecialiseerde collega of naar de huisarts. De huisarts zal met uw toestemming altijd ingelicht worden over de screening en de behandeling. Alleen patienten met een zogenaamde chronische aandoening dienen wel een verwijsbrief te hebben. Als dit nodig is, kunnen wij u hierover van te voren informeren.