• Voor het eerste bij de fysiotherapeut

    Fysiotherapie houdt Nederland in beweging

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw probleem door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut in overleg met u een persoonlijk behandelprogramma op.

De behandeling

De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de functie en het verminderen van de pijn. Het kan o.a. nodig zijn spierkracht, uithoudingsvermogen en uw lichaamshouding te verbeteren en ook om bepaalde gewoontes af te leren. Dit alles zal uiteindelijk uw kwaliteit van leven verbeteren. Voor het verminderen van uw klachten wordt van u een actieve bijdrage verwacht.

De vergoeding

De behandelingen voor volwassenen boven de 18 jaar worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraars, voor zover u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Voor jongeren tot 18 jaar zit fysiotherapie in de basisverzekering.

Voor mensen met een chronische aandoeningen (met machtiging van de zorgverzekeraar) worden behandelingen vanaf de 21ste zitting vanuit de basisverzekering vergoed. Als u niet bent verzekerd voor fysiotherapie sturen wij u een rekening of kunt u contant betalen.

Geen invloed op het eigen risico

Voor 2020 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een wettelijk eigen risico van € 385,-. Het gebruik van fysiotherapie binnen de aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico. Voor fysiotherapie vanuit het basispakket (vanaf de 21ste zitting bij een chronische indicatie) geldt dit wel.

Afspraak wijzigen of afzeggen

Indien u verhinderd bent, dient u ons hiervan 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, anders zullen we genoodzaakt zijn u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende therapeut of de tijd in rekening gebracht wordt.